ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.บางปะกอก 9  เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่ ให้บริการตรวจสุขภาพและให้การวินิจฉัยอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ซึ่งท่านสามารถเลือก รับบริการตรวจสุขภาพได้ทั้งแบบแพคเกจที่จัดไว้ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อจัดโปรแกรมส่วนตัว ทางศูนย์สามารถให้บริการท่านอย่างรวดเร็วภายในเวลาช่วงบ่าย

การบริการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินประวัติผู้ป่วย
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระดับสากลรวมทั้งการตรวจหามะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา

- รังสีวินิจฉัยและการส่องกล้องตรวจทางรังสี
- การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี
- การตรวจมะเร็งเต้านม
- การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกและการตรวจวัดไขมันในร่างกาย

 • การตรวจหัวใจ ณ ศูนย์หัวใจ

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจพร้อมให้คำปรึกษา
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
- การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

 • การตรวจทางนรีเวช ณ ศูนย์สูติ-นรีเวช

- การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ (Thin Prep)
- การตรวจเต้านมและมะเร็งเต้านม

 • การตรวจจักษุ ณ ศูนย์จักษุ

- การตรวจวัดสายตา
- การตรวจต้อหิน, ต้อกระจก

 • การตรวจหู คอ จมูก ณ ศูนย์โสต คอ นาสิก

- การตรวจการได้ยิน
- การตรวจดูเนื้องอกที่จมูกเบื้องต้น
- การตรวจดูสุขภาพของคอ

 • การตรวจทันตกรรม ณ ศูนย์ทันตกรรม

- การตรวจสุขภาพฟัน

การตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.บางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ให้บริการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ โดย รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โปรดติดต่อสอบถามราคาได้ที่ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โทรศัพท์ 0-2877-1111 ต่อ 1055, 1053

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องตรวจและห้องรับรอง VIP
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและวัดสายตา
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และการ ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯลฯ
 • ห้องตรวจภายในเฉพาะสตรี
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา

ทางโรงพยาบาล ฯ มีข้อแนะนำเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสุขภาพ ดังนี้ 1. ท่านสามารถติดต่อนัดหมายการตรวจล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ทุกวัน เวลา 7.00-20.00 น. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2877-1111 ต่อ 1116 เพื่อทำการนัดวันและเวลาตรวจสุขภาพ
 2. กรุณานำประวัติการตรวจสุขภาพของท่านในปีที่แล้วมาด้วย(ในกรณีที่มีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์)
 3. สำหรับการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันคลอเรสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดควรงดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 -12 ชั่วโมงยกเว้นน้ำเปล่า

  ** กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหาร (Upper GI) หรือตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 4. กรุณาติดต่อที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1
 5. หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมาย กรุณาแจ้งทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ฯ ทราบด้วย โดยติดต่อที่แผนกนัดหมาย หมายเลข 0-2877-1111 ต่อ 1116
 6. ในกรณีที่ไม่ได้มีการทำนัดไว้ล่วงหน้า และท่านมีความประสงค์ จะตรวจสุขภาพ ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์สุขภาพได้โดยตรง

รายละเอียดแพ็กเกจ-อัตราค่าบริกการของโปรแกมตรวจสุขภาพประจำปี

 

Package & Promotion