ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการของทางบริษัทฯ

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายบริษัทฯ หรือเงินสด (สำหรับ 10,000 บาทขึ้นไป)

3. เงินสด


บัญชีธนาคาร
 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ
  ชื่อบัญชี  :  บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  ประเภท  :  กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี  :  003-1-16338-2
   
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
  ชื่อบัญชี  :  บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  ประเภท  :  ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี  :  096-0-23902-8
   
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
  ชื่อบัญชี  :  บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  ประเภท  :  ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี  :  032-4-37257-9


ขั้นตอนการยืนยันการชำระเงิน และการใช้บริการ

หลังจากตรวจสอบว่า ข้อมูลต่างๆข้างต้นถูกต้องแล้วนั้น กรุณาส่ง สำเนาการชำระเงินผ่านทางธนาคาร ส่ง Fax หรือ Scan สำเนานั้น พร้อมหมายเลขการสั่งซื้อบริการ (Order ID) แล้วส่งมาทาง โทรสาร หมายเลข +66-2-538-6738 หรือ E-mail : billing@hosting.co.th,support@hosting.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Hosting หรือ Domain name ที่ท่านสั่งซื้อนั้นจะสามารถ ใช้งานได้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับ เอกสารจากท่านแล้ว

ฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ +66-2-538-6688#105
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. ถึง 17.30 น.
นอกเวลาทำการโปรดติดต่อ e-mail support@hosting.co.th
ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

การออกใบกำกับภาษี : โปรดเขียน ชื่อ และ ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน และส่งรายละเอียดมาพร้อมกับ หลักฐานการโอนเงินด้วยค่ะ

สำหรับนิติบุคคล ท่านไม่ต้องออกเอกสารหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้ในอัตรา 3% เนื่องจากทางบริษัท ไทย โฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้รับการ "ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3 % "จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  

 
 
 
 
 
บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
88/76 ม.เนอวานาปาร์ค ซ.รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545054111
สอบถาม โทร . +66-2-538-6688

Click to Print This Page

 
     
     
  ฝากหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ (Click)
หรือ สอบถามค่าบริการ และปรึกษาได้ที่
 
     
  Call Center : +66-2-538-6688  
     
Welcome
Case Studies

COCKPIT

More Portfolio Website
Check domain Name
THC Article

Excellent Examples of Forms in Web Design

More Article
THC BlogTHC Blog