Our Services

Online Marketing


- Select -

Google Adwords

Google Adwords - โฆษณาใน Google

การโฆษณาผ่าน Search Engine ชื่อดัง คือ www.google.com และเว็บไซต์เครือข่ายของ Google.com เองกว่า per Click โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือก ประมาณที่จะใช้ได้ละเอียดแบบวันต่อวันได้

การโฆษณาผ่าน Google Adwords นี้ ทางผู้ใช้บริการสามารถกำหนด คีย์เวิร์ด ได้มากเท่าที่ต้องการ* และโฆษณาของท่านจะปรากฏขึ้นสู่ ๆ ทั้งในเว็บ www.google.com เอง และเว็บไซต์เครือข่ายกว่าล้านเว็บไซต์ ภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ของคุณได้

ค่าโฆษณา ต่อ Click ถูกสุดเริ่มต้นเพียง 3 บาท/Click เท่านั้น

ทำไมต้องใช้บริการ Google Adwords กับเรา ?
Thaihosting จะเรียกเก็บยอดโฆษณาตามความเป็นจริงที่ Google เรียกเก็บ โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการส่วนของการบริหารโฆษณา Google Adwords เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ ได้ใช้วิธีการเก็บค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ เก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย (รวมถึงเหมาค่าคลิกต่อครั้งแบบตายตัว โดยแจ้งจำนวนคลิกที่คุณจะได้รับจากการลงโฆษณาเท่านั้น) โดยหลักการคิดค่าโฆษณาของ Google ที่แท้จริงนั้น จะไม่กำหนดราคาต่อคลิกที่ตายตัว ราคาค่าโฆษณาต่อคลิกจะมีราคาสูงขึ้น-หรือลดลง นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง อาทิ จำนวนคู่แข่งขันที่ใช้ keyword เดียวกัน , CTR Rate เป็นต้น นั้นหมายความว่า หากผู้ให้บริการรายใดคิดค่าโฆษณาแบบตายตัวกับท่าน (เช่น คลิกละ 10 บาท แต่ในความเป็นจริงนั้น Google อาจจะเก็บค่าโฆษณาเพียงแค่้่ 4-5 บาทต่อคลิกเท่านั้น คุณก็จะเสียค่าโฆษณาแพงขึ้นอีกเท่าตัวโดยไม่จำเป็น)

* ค่าบริหารการโฆษณา ขั้นต่ำ 2,500 บาท/เดือน

หมายเหตุ

  • ค่าแรกเข้า ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
  • ค่าบริการรายเดือน จะต้องชำระล่วงหน้า 3 เดือนขึ้นไป
  • ทางบริษัท จะดูแลโฆษณา Google Adwords ของท่านเพื่อการโฆษณาของท่าน มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลของการแสดงโฆษณา ของท่านอยู่ในตำแหน่ง 1-8 ของ Google Adwords หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
  • จำนวน Click ที่ได้จากการโฆษณา Google Adwords จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอัตราการแข่งขันของราคา ค่าโฆษณาของแต่ละคีย์เวิร์ด โดยค่าโฆษณาสำหรับ คีย์เวิร์ด ทีมีอัตราแข่งขันต่ำสุดอยู่ที่ 3 บาท/Click
  • งบประมาณการโฆษณา ที่แนะนำเริ่มต้นที่ 5,000 บาท/เดือน ซึ่งในความจริง หากท่านใช้งบโฆษณาไม่หมดใน เดือนนั้นๆ ทางบริษัทจะเก็บยอดค่าโฆษณาของท่านที่ได้ชำระมาแล้ว มาทบในเดือนถัดไป
  • บริษัทจะทำการรายงานผลการโฆษณาให้ทุกๆเดือน ซึ่งจะส่งให้ท่านทาง Fax หรือ E-mail เท่านั้น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • ค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รายละเอียดอื่นๆ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยินดีตอบคำถาม โทร. 0-2538-6688

Download ค่าบริการ Google Adwords

* จำนวน keyword ขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการที่เลือก

ฝากหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ (Click) หรือ สอบถามค่าบริการ และปรึกษาได้ที่

Call Center : 0-2538-6688

Welcome
Case Studies

COCKPIT

More Portfolio Website
Check domain Name
THC Article

Excellent Examples of Forms in Web Design

More Article
THC BlogTHC Blog