Our Services

Online Marketing


- Select -

E-mail Marketing

E-mail Marketing

อีเมล์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือการตลาดบนอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ทั้งรวดเร็ว และ คุ้มค่ากับงบประมาณ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มี e-mail ใช้งานอยู่แล้วทุกองค์กร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีอยู่ใช้ e-mail อยู่มากกว่า 3 ล้าน e-mail และ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

- สามารถจัดส่ง e-mail ได้ทั้งแบบ html page และ Text File
- Database e-mail เป็น Database e-mail เฉพาะประเทศไทย กว่า 3 ล้าน e-mail (มีให้บริการ Service ค้นหา Database ในต่างประเทศที่ระบุ และเงื่อนไขที่ระบุ)
- มีระบบ unsubscribe เพื่อให้ผู้รับที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง e-mail ได้ โดยจะไม่ส่งข้อมูล ไปยัง e-mail ดังกล่าวในครั้งแต่ไป
- มีระบบตรวจสอบผลการเปิดอ่าน e-mail marketing ที่ส่งไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและตัวอย่างได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

*สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับการขายสินค้าบางประเภทผ่านทาง e-mail marketing

Plan สำหรับการทำการตลาดผ่านอีเมล์

ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการายครั้ง บริการแบบลูกค้าทำได้เอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งข่าวสารทางอีเมลเป็นจำนวนมากเป็นประจำ
เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งข่าวสารทางอีเมลเป็นครั้งคราว
เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้รับข่าวสารไม่มาก และต้องการจัดส่งอีเมลเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องทางเทคนิค
มีบริการเสริมมากมายให้เลือกใช้ฟรี ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000 บาท ค่าบริการเริ่มต้นที่ 30,000
อีเมล @ 10,000 บาท

 

E-mail Marketing จำนวนอีเมล์ ราคา/บาท
1
30,000 9,900
2 50,000 15,000
3
70,000 22,000
4 90,000 27,000
5
110,000 35,000
6 150,000 40,000
7
190,000 45,000
8 250,000 50,000
 


ข้อดีของการใช้ Email Marketing

- สามารถส่งอีเมลจำนวนมาก
- สามารถส่งอีเมลแบบ Personalized
- สามารถส่งจดหมายข่าวถึงลูกค้าของคุณ
- สามารถวัดผลและตรวจสอบผลตอบรับแคมเปญอีเมลของคุณ
- สามารถเพิ่มอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับให้มากขึ้น
- สามารถตรวจสอบจำนวนการเปิดอีเมล ใครเปิดอีเมล
- สามารถตรวจสอบจำนวนคนคลิกลิ้งค์ และสถิติอื่นๆอีกมากมาย

บริการพิเศษอื่น

เทมเพลตอีเมลมากกว่า 30 แบบให้คุณเลือกใช้ ฟรี และเพิ่มขึ้นทุกเดือน
ระบบของเราทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายความว่าอีเมลของคุณจะส่งผ่านมากขึ้น
ระบบช่วยเหลือภายในระบบ
บริการช่วยเหลือทางเทคนิคฟรีผ่านอีเมล

เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อป้องกันการสแปม หรือการใช้ระบบของเราในทางที่ไม่ถูกต้อง แคมเปญของลูกค้าใหม่ ทุกแคมเปญจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากเราหลังจากที่เราได้เห็นจำนวนการส่งแคมเปญของคุณเพียงพอแล้ว คุณจะสามารถส่งแคมเปญได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเรา
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีลูกค้า (แจ้งล่วงหน้า หรือไม่ก็ได้) หากเราพบการละเมิดนโยบายต่อต้านสแปมของเรา (Our Anti-Spam Policy) ในกรณีนี้ ทางเราจะไม่ทำการคืนเงินค่าบริการ

ฝากหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ (Click) หรือ สอบถามค่าบริการ และปรึกษาได้ที่

Call Center : 0-2538-6688

Welcome
Case Studies

COCKPIT

More Portfolio Website
Check domain Name
THC Article

Excellent Examples of Forms in Web Design

More Article
THC BlogTHC Blog