Our Services

Online Marketing


- Select -

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization ทำเว็บคุณ ให้ติดอันดับต้นๆ...

ในปัจจุบัน การแข่งขันทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ตนั้นต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก ช่องทางการทำสินค้า และ บริการให้เป็นที่รู้จัก หลังจากที่ท่านมีเว็บไซต์แล้ว ควรคำนึงถึงวิธีการทำให้เว็บไซต์เป็นทีรู้จัก ซึ่งวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในระยะกลาง และระยะยาวนั้น Search Engine เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเป็นที่สุด โดยปัจจุบัน กว่า 80% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จะใช้ Search Engine ในการค้นหาเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ต้องการ

การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด

เพราะสะดวกและหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อหรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ใช้วิธีบันทึกชื่อสินค้าหรือบริการที่ต้องการ และให้ระบบคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหาและแสดงรายชื่อที่ทำการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ และเว็บไซต์ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 20 แรก มีโอกาสถึง 85% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกและติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต การทำ Search Engine Optimization หรือเรียกย่อว่า SEO นั้น จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ให้คำปรึกษาและจัดทำ SEO กับเว็บไซต์ที่เป็นลูกค้าของทางบริษัทไปแล้วเป็นจำนวนมาก และได้ผลเป็นอย่างดี เริ่มด้วยบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ หาจุดอ่อนและจุดเเข็ง วิเคราะห์คีร์เวิลด์ (Key Words) และคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ปกติ (Natural Result) ของ Search Engine ซึ่งในส่วนผลลัพธ์ปกตินี้ Search Engine ต่างๆจะแสดงผลลัพธ์ออกมาตามอัลกอริธึม (Algorithm) หรือสูตรในการจัดเรียงของ Search Engine นั้นๆ คำว่า Optimization ก็คือการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในเว็บเพจ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซด์ (Search Engine Optimization) และดำเนินด้วยวิธีการต่างของทางบริษัท เพื่อให้เว็บของท่านมีผู้ค้นพบทาง Search Engine ชื่อดังอย่างเช่น www.google.com www.yahoo.com www.msn.com ในลำดับต้นๆ (Top 20) ในเวลาเร็วที่สุด สำหรับการจัดให้ติดอันดับนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ในกรณีที่ keyword เป็นที่นิยมอย่างสูงหรือในบางครั้งเว็บไซต์ของท่านมีโครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำ SEO ทางบริษัทจึงต้องเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างให้ใหม่ แต่ในทางกลับกัน ในบางเว็บไซต์นั้นไม่จำเป็นต้องปรับปรุงมากก็สามารถติดอันดับในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการจะอยู่ในช่วงเวลา 1-6 เดือน (โดยเฉลี่ย 3-6 เดือน) โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีอื่นๆ อีกทั้งยังตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเรา

1. ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ 3 เว็บไซต์ค้นหาหลัก ๆ ของโลก
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของบริษัทคุณมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วโลก
7. ได้รับกำไรกลับคืนมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย
8. ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ

Price Lists - ตัวอย่างราคาค่าบริการ ซึ่งจะแปรผันไปตามจำนวนคู่แข่งขันใน keyword ที่ท่านเลือก

Natural Search Engine Optimization (SEO) Guarantee Top 20 in Google.com , Yahoo.com,MSN.com

จำนวนคีย์เวิร์ด ค่าติดตั้งครั้งแรก ค่า Optimize pages ค่าการขึ้นอันดับ
คำละ 3,000
ค่าบำรุงรักษา ราคารวม
5 คีย์เวิร์ด 20,000 15,000 ไม่เกิน 15,000 ฟรี ไม่เกิน50,000
10 คีย์เวิร์ด 25,000 20,000 ไม่เกิน 30,000 ฟรี ไม่เกิน75,000
15 คีย์เวิร์ด 30,000 25,000 ไม่เกิน 45,000 ฟรี ไม่เกิน100,000
20 คีย์เวิร์ด 35,000 30,000 ไม่เกิน 60,000 ฟรี ไม่เกิน120,000

Google Thailand Optimization Guarantee Top 20 in Google.com ,Google.co.th
( For thai keywords)


จำนวนคีย์เวิร์ด ค่าติดตั้งครั้งแรก ค่า Optimize pages ค่าการขึ้นอันดับ
คำละ 2,000
ค่าบำรุงรักษา ราคารวม
5 คีย์เวิร์ด 20,000 10,000 ไม่เกิน 10,000 ฟรี ไม่เกิน40,000
10 คีย์เวิร์ด 25,000 20,000 ไม่เกิน 20,000 ฟรี ไม่เกิน65,000
15 คีย์เวิร์ด 30,000 30,000 ไม่เกิน 30,000 ฟรี ไม่เกิน90,000
20 คีย์เวิร์ด 35,000 40,000 ไม่เกิน 40,000 ฟรี ไม่เกิน115,000

 

Natural Search Engine Optimization (SEO) Guarantee Top 10 in Google.com ,
Yahoo.com, MSN.com


จำนวนคีย์เวิร์ด ค่าติดตั้งครั้งแรก ค่า Optimize pages ค่าการขึ้นอันดับ
คำละ 6,000
ค่าบำรุงรักษา ราคารวม
5 คีย์เวิร์ด 20,000 30,000 ไม่เกิน 30,000 ฟรี ไม่เกิน85,000
10 คีย์เวิร์ด 25,000 40,000 ไม่เกิน 60,000 ฟรี ไม่เกิน135,000

 

Natural Search Engine Optimization (SEO) Guarantee Top 20 in Google.com,
Yahoo.com, MSN.com for (Travel Business , Jewelry Business, Hosting)


จำนวนคีย์เวิร์ด ค่าติดตั้งครั้งแรก ค่า Optimize pages ค่าการขึ้นอันดับ
คำละ 2,000
ค่าบำรุงรักษา ราคารวม
5 คีย์เวิร์ด 30,000 30,000 ไม่เกิน 30,000 ฟรี ไม่เกิน90,000
10 คีย์เวิร์ด 50,000 50,000 ไม่เกิน 60,000 ฟรี ไม่เกิน160,000

 

*ราคาดังกล่าวเป็นราคา 1 เว็บไซต์ต่อ 1 บริการเท่านั้น

ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคามาตรฐานสำหรับวลี keyword phrase เช่น Thailand export ถือเป็น 1 keyword เและในกรณี มีการสลับตำแหน่งในการค้นหา จะถือเป็นอีก 1 keyword เช่น Thailand export กับ export Thailand จะถือเป็น 2 keyword เนื่องจากผลการค้นหาจะต่างกัน

สำหรับบริการ Search Engine Optimize สามารถเพิ่มจำนวนคีย์เวิร์ดได้ หากระยะเวลาการบำรุงรักษาหมด สามารถต่อได้อีกทุกหกเดือน หากต้องการต่อระยะเวลาบำรุงรักษา คิดเวิร์ดละ 1,200 บาทต่อเดือน

การติดอันดับ จะถือหลักการตรวจสอบ ที่ได้จาก www.google.com หรือ www.google.co.th, www.msn.com, www.yahoo.com ในเว็บใดเว็ฐหนึ่งขึ้นไป

ราคานี้สำหรับ keyword ที่มีการแข่งไม่เกิน 1,000,000 pages หากมากกว่านี้โปรดตรวจสอบเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาการจัด ทำเพื่อให้ติดอันดับนั้น อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของเว็ฐไชต์ที่มีอยู่ ก่อนที่จะใช้บริการ ซึ่งโดยทั่วไป 3-6 เดือน

ค่าบริการยังไม่ได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่างจากการค้นหาของ www.hosting.co.th ใน Google

จากการค้นหาของ Google ด้วย Keyword " Thailand Online Marketing " อันดับที่ 1* จากจำนวน ผลการค้นหา 3,220,000 รายการ Click เพื่อดูผลลัพธ์

จากการค้นหาของ Google ด้วย Keyword " Search Engine Optimization Thailand " อันดับที่ 3* จากจำนวน ผลการค้นหา 650,000 รายการ Click เพื่อดูผลลัพธ์

จากการค้นหาของ Google ด้วย Keyword " Search Engine Optimization Thailand " อันดับที่ 5* จากจำนวน ผลการค้นหา 2,320,000 รายการ Click เพื่อดูผลลัพธ์

* ข้อมูลจากการค้นหาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549

Download อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ติดต่อ mail : info@hosting.co.th

ฝากหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ (Click) หรือ สอบถามค่าบริการ และปรึกษาได้ที่

Call Center : 0-2538-6688

Welcome
Case Studies

COCKPIT

More Portfolio Website
Check domain Name
THC Article

Excellent Examples of Forms in Web Design

More Article
THC BlogTHC Blog